Prague Deaf Open 2018

Florbalový turnaj pro neslyšící se otevřel školám. O tom, co nás chystá příští týden se dozvíte v článku.

Příští týden 7. a 8. června se uskuteční v SH Děkanka program pro žáky základních a středních neslyšících škol. Na děti se sluchovým postižením čeká program plný florbalu, ale i jiných sportů.

Navíc pro děti chystáme bohatý doprovodný program, kde budou moci trávit čas mezi svými zápasy. Turnaj má svá organizační specifika (např. přeškolovaní rozhodčích z píšťalek na praporky, aj.) I tak se již na školy těšíme a věříme, že si společně oba dny užijeme.

Ve čtvrtek se v SH Děkanka potkají týmy ze základních škol pro sluchově postižené a v pátek nás čeká turnaj pro školy střední (s potvrzenou účastí slovenského zástupce).

Tento jedinečný projekt pro žáky se sluchovým postižením přinášíme v rámci Prague Deaf Open. Věříme pro žáky vytvoříme příjemnou atmosféru a užijeme si sportovně zábavní program.

Akci podoruje MČ Praha 10 a Magistrát hl. města Prahy. Děkujeme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *